Pewne mocowania,
to bezpieczny dom,
biuro, fabryka.

Jak chronić zamocowania przed korozją?

Kategoria:
Technika zamocowań

Korozja jest reakcją chemiczną, powodującą stopniowe niszczenie elementów metalowych. Na jej działanie o wiele bardziej są podatne metale mniej szlachetne. Radzimy, jak skutecznie chronić przed nią konstrukcje budowlane.

Jak chronić zamocowania przed korozją?

Jak dochodzi do powstania korozji?

Występowanie korozji jest często widoczne gołym okiem przez schodzenie z materiału płatów rdzy. Mimo oczywistości tego zjawiska specjaliści wyróżniają kilka jej rodzajów. Do najczęstszych należą:

1. Korozja powierzchniowa - metal koroduje jednolicie na całej powierzchni lub na jej fragmencie. Przykładem tego jest niewidoczna korozja podczas kondensacji wilgoci np. na wkręcie, na odcinku pomiędzy mocowaną płytką a otworem. W rezultacie połączenie wydaje się z zewnątrz w porządku, jednak niespodziewanie zawodzi.

2. Korozja stykowa - w przypadku kontaktu metali o różnej szlachetności, mniej szlachetny materiał zawsze koroduje (anoda). Przykładowo, jeśli mocowana jest nierdzewna płytka przy pomocy galwanizowanego wkręta, wtedy wkręt narażony jest na dużą korozję w krótkim czasie. Przeciwnie, gdy galwanizowana stalowa płytka mocowana jest przy użyciu nierdzewnego wkręta, korozja nie jest tak bardzo zauważalna.

3. Korozja podczas naprężeń - jeśli zdarzają się wewnętrzne lub zewnętrzne naprężenia, wtedy może nastąpić rozciąganie i korozja metalu. Podczas tego procesu pęknięcia rozwijają się podczas mechanicznych naprężeń, które wzrastają wraz ze zwiększeniem się obciążeń, co prowadzi do postępowania korozji. Dla przykładu tak może się dziać ze stalą A4 znajdującą się w środowisku zawierającym chlorki. Generalnie korozja podczas naprężeń nie jest widoczna na mocowaniu, ale zwykle prowadzi do nagłego zniszczenia zakotwienia.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Są różne sposoby zabezpieczenia przed powstawaniem korozji. Najbardziej znane to:

1. Galwanizacja

Jest najczęściej stosowanym zabezpieczeniem antykorozyjnym dla metalowych mocowań ze stali ocynkowanej. Zawiera osłonę metalu warstwą grubości pomiędzy 5 a 10. Galwanizacja jest wykonywana z niebieskim pasywowaniem, które daje kotwie srebrzysty połysk. Daje czasowe zabezpieczenie przed korozją w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.

2. Mocowania ze stali nierdzewnej A4 (materiał nr.1.4401 lub 1.4571)

Nadaje się do mocowania w wilgotnych pomieszczeniach, na otwartym  powietrzu, w środowisku przemysłowym. Tego typu stal zawiera stop chromu o zawartości min.12%, który tworzy pasywną warstwę na powierzchni stali zabezpieczającą przed korozją.

3. Mocowania ze specjalnych stopów (np. stal materiał 1.4529)

Są używane w agresywnych środowiskach, takich jak atmosfera zawierająca chlorki,w tunelach drogowych lub przy kontakcie z wodą morską w takich warunkach ilość  chromu zawartego  w  zwykłej stali nierdzewnej spada poniżej 12%.Zabezpieczająca warstwa pasywna znika, a kotwa zaczyna korodować. Specjalne stopy są odporne na korozję w tak agresywnym środowisku dzięki dużej procentowej zawartości molibdenu. Stal nierdzewna 1.4529 zawierająca chrom, molibden i nikiel ma zawartość stopów 58%.Reszta to żelazo i węgiel. Zwiększenie zawartości procentowej stopów metali szlachetnych powoduje również wzrost kosztów produkcji tego typu stali.

Zobacz też