Pewne mocowania,
to bezpieczny dom,
biuro, fabryka.

Jakie siły oddziałują na mocowane przedmioty?

Kategoria:
Obciążenia użytkowe

Dla doboru dybli tak samo ważne, jak wymiary podłoża, są obciążenia względem siły występujące przy każdym mocowaniu danego przedmiotu. Siły te są charakteryzowane przez wielkość, kierunek i punkt zaczepienia. Jak obciążenia przekładają się na współczynnik bezpieczeństwa?

 

 

Jakie siły oddziałują na mocowane przedmioty?

Rodzaje sił względem obciążeń

Mocując dany element w podłożu, musimy zmierzyć się z siłami oddziałującymi na mocowany przedmiot - półkę, antenę satelitarną czy listwę ścienną. Siły te są charakteryzowane przez:

 

1. Siły zrywające

 

To średnia wartośc z przynajmniej 5 pojedynczych prób wytrzymałościowych w niepopękanym materiale. Usterki, które zwykle im towarzyszą, to pęknięcia podłoża, wyciągnięcie lub pękniecie dybla.

 

2. Charakterystyczne siły zrywające

 

Stanowią 5% poziomu ufności, co oznacza, że w 95% wszystkich przypadków siły te zostają osiągnięte lub przekroczone.

 

3. Obciążenia dopuszczalne (zalecane)

 

Są to wartości obciążeń, które zawierają już odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń.

Jak oblicza się maksymalne obciążenie użytkowe?

Wartość obciążenia stosowana do projektowania zgodnie z metodą stanów granicznych. W celu ustalenia maksymalnego obciążenia użytkowego należy podzieli siłę zrywającą przez współczynnik bezpieczeństwa, np. dla dybla stalowego o sile zrywającej 40kN wynosi ono:

 

Maks.obciąż.użytkowe = siła zrywająca (F) / współczynnik bezpieczeństwa (γ)

 

Jako współczynnik bezpieczeństwa polecamy dla średniej wartości siły zrywającej:

 

– dybel stalowy γ≥ 4

– dybel nylonowy γ≥ 7 dla 5% poziomu ufności:

– dybel stalowy γ≥ 3

– dybel nylonowy γ≥ 5

 

 

Przykład:

 

dla dybla stalowego o sile zrywającej 40kN wynosi ono:

 

F użytkowa = 40kN/4 = 10kN

Zobacz też