Pewne mocowania,
to bezpieczny dom,
biuro, fabryka.

Materiały budowlane - rodzaje a dobór dybli

Kategoria:
Materiały budowlane ,
Beton,
Technika zamocowań

Rodzaj i struktura materiału budowlanego, w którym będą mocowane dyble, w sposób zasadniczy decyduje o ich wyborze.

Sprawdź produkty użyte w poradniku

Kotwa sworzniowa FAZ II

Ampułka żywiczna RM

Kołek uniwersalny DUOPOWER 5 x 25

Mocowanie DUOTEC

Materiały budowlane - rodzaje a dobór dybli

Rodzaje betonu

Do betonu zaliczamy dwie podgrupy: beton lekki i beton zwykły. Beton lekki różni się od betonu zwykłego zawartością lekkich domieszek, takich jak np. pumeks, gliniec, styropian itd. Środek wiążący cement występuje w obydwu rodzajach betonu. Dodanie domieszek lekkich, które zwykle wykazują mniejszą wytrzymałość na ściskanie niż żwir w zwykłym betonie, powoduje po części mniej korzystne warunki dla zamocowania dybli. Liczby podawane w krótkich charakterystykach materiałów budowlanych określają wytrzymałość na ściskanie. Np. B 25 oznacza beton o wytrzymałości na ściskanie rzędu 25 N/mm². Jest to najczęściej spotykana wytrzymałość betonu. Wielkość siły nośnej dybla do dużych obciążeń (najczęściej jest to dybel stalowy) zależy m.in. od wytrzymałości betonu.
 

Materiały budowlane

Mur jest materiałem wielowarstwowym, składającym się z bloków i zaprawy. W przypadku starych murów bloki wykazują często większą wytrzymałość na ściskanie niż zaprawa, tak że powinno się dążyć do wykonywania mocowań w blokach a nie w zaprawie. Wyróżnia się cztery rodzaje bloków murarskich.

 

1. Bloki pełne o zbitej strukturze

 

To materiały znakomicie nadają się do mocowania dybli, ponieważ przeważnie nie mają pustych przestrzeni i są bardzo wytrzymałe na ściskanie. (Bloki mające do 15% pustej przestrzeni, np. wgłębienie do przenoszenia, są uważane za bloki pełne).

 

2. Pustaki o zbitej strukturze (pustaki otworowe)

 

Najczęściej są one wytwarzane z materiałów o takiej samej wytrzymałości na ścianie, jak bloki pełne, tyle tylko, że mają one puste przestrzenie. Jeśli mają one przenosi większe obciążenia, to należy użyć specjalnych dybli, np. takich, które łączą puste przestrzenie lub je wypełniają.

 

3. Bloki pełne o porowatej strukturze

 

Te materiały maja najczęściej niewielką wytrzymałość na ściskanie i bardzo dużo porów. Także w tym przypadku w celu uzyskania optymalnego zamocowania należy zastosować specjalne dyble, np. o dużej powierzchni rozporowej lub łączące się z materiałem.

 

4. Pustaki o porowatej strukturze

 

Charakteryzują się niewielką wytrzymałością na ściskanie, pustymi przestrzeniami i porami. W przypadku tych materiałów należy szczególnie starannie dobrać i zamocować odpowiedni dybel. Np. dybel z długą strefą rozporową lub kotwy wklejane, dopasowujące się kształtem do podłoża.

 

5. Płyty i arkusze (płyty budowlane)

 

Do kolejnej grupy należą cienki płyty budowlane o niewielkiej wytrzymałości (np. płyty gipsowo-kartonowe: ”Rigips”, ”Knauf”, ”Gyproc", "Norgips”; płyty gipsowo-pilśniowe: ”Fermacell", "Rigicell”; płyty wiórowe, płyty pilśniowe twarde, sklejka itd.). W tym przypadku należy wybrać dyble, które przenoszą siłę dopasowując się kształtem do podłoża, tzn. zakotwiają się zwykle w pustej przestrzeni z tyłu płyty. Nadające się do tego dyble nazywane są zwykle dyblami do pustych przestrzeni.

Zobacz też