Pewne mocowania,
to bezpieczny dom,
biuro, fabryka.

Strefa rozciągania betonu a pęknięcia

Kategoria:
Obciążenia użytkowe ,
Beton

Pojawienia się pęknięć w betonie może zdarzyć się wszędzie. Ubytki często powstają na skutek obciążeń, kurczenia się betonu lub na skutek działania czynników zewnętrznych, np. trzęsienia ziemi. Wszystkie rodzaje obciążeń (masa własna, ruchome, pochodzące od wiatru itd.) działających na części konstrukcji budowlanej, powodują powstawanie sił, naprężeń i odkształceń.

Strefa rozciągania betonu a pęknięcia

Dlaczego beton pęka?

Beton nie jest w stanie przyjmować sił rozciągających - zadanie to spełniają stalowe elementy zbrojeniowe, zastosowane np. w konstrukcji mostu. Pręty zbrojeniowe rozciągają się bez szkody. Mimo to w betonie powstają niezliczone, gołym okiem prawie niewidoczne pęknięcia. Ich dopuszczalna szerokość to nie więcej niż 0,4 mm. Mówi się wówczas o zarysowanej strefie rozciągania. Na skutek zmiany obciążenia lub spadku temperatury mogą powstać nowe pęknięcia nawet w konstrukcji budowlanej eksploatowanej już od dłuższego czasu.

Jak dobrać mocowanie odpowiednie dla strefy rozciąganej?

Najodpowiedniejszym mocowaniem będą kotwy dopasowujące się kształtem do podciętych otworów jak np. kotwy Zykon. W ich przypadku nadwyżka wymiarowa części stożkowej zapobiega wyciągnięciu kotwy, nawet w przypadku powstawania pęknięcia. Kotwa ta doskonale nadaje się także w przypadku występowania obciążenia uderzeniowego. Swoją rolę spełniają też kotwy, które samoczynnie równoważą powiększenie średnicy nawierconego otworu na skutek pęknięcia - stożek głębiej wchodzi w część rozprężną i przez to powiększa się średnica części rozprężnej, np. kotwy uniwersalne do betonu. Kotwy te również doskonale sprawdzają się w przypadku występowania obciążenia uderzeniowego

Zobacz też