Pewne mocowania,
to bezpieczny dom,
biuro, fabryka.

Źle wykonane mocowanie - przegląd typowych usterek

Kategoria:
Technika zamocowań ,
Montaż

Przeciążenie miejsc zakotwienia, niewłaściwy montaż i niewystarczająco nośne podłoże mogą prowadzić do różnych usterek. Zobacz, jak je w porę rozpoznać.

Źle wykonane mocowanie - przegląd typowych usterek

Wyłamanie się podłoża

Jedną z najpopularniejszych usterek spotykanych przy zamocowaniach jest wyłamanie lub wykruszenie się podłoża. Powodów tej sytuacji jest najczęściej kilka. Może to być zbyt wysokie obciążenie lub zbyt mała wytrzymałość podłoża. Częstą przyczyną jest też zbyt mała głębokość osadzenia dybla, co uniemożliwia stabilne zakotwiczenie.

Rozczepienie się elementów konstrukcji budowlanej

Konsekwencją niedostatecznej wytrzymałości konstrukcji są nierzadko zbyt małe wymiary któregoś z jej elementów. Kolejny powód to niezachowanie odpowiednich odstępów od osi i krawędzi przy wykonaniu mocowania. Rozszczepienia może też powodować zbyt wysokie ciśnienie rozprężające.

 

Wyciągnięcie dybla

Obluzowany kołek lub kotwa to skutek zbyt dużego obciązenia lub niewłaściwego montażu. Dotyczy to każdego rodzaju zamontowań - siłą tarcia, kształtowych czy materiałowych. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest przeprowadzenia całego montażu od nowa.

Pęknięcie dybla

Niekiedy zdarza się tak, że kołek lub śruba pęka wskutek słabej wytrzymałości w stosunku do zawieszonego ciężaru. Aby ustrzec się przed tego rodzaju niespodziankami, najlepiej wybierać profesjonalne rozwiązania dobrej jakości oraz przestrzegać dopuszczalnych dla danego produktu obciążeń. 

 

Zobacz też